Het gastvrije, artistieke, actieve en verbindende team van G.A.A.V. bestaat uit de volgende personen: 

Dagelijkse bezetting:
Teamleider 
                   :Carla Lehman
Begeleider                  : Jasper Beffers, Angela Middelkamp
Medewerkers              : Marjolein Schinkel, Sandra Bloemendaal
Hulpkrachten              : Jelmer de Jong, Kaylee van Houte
Vrijwilligers                : Diverse vrijwilligers enz.

Directie en bestuur
Directeur-Bestuurder: Karin Kooiman
Bestuur                      : Bart Vos; Karin Köster.